Print
Artikel 8:1

  1. Indien de ambtenaar ontslag verzoekt, wordt hem dit eervol verleend.
  2. Ontslag op grond van dit artikel kan ook gedeeltelijk worden verleend.
  3. Het verzoek, bedoeld in het eerste lid, kan worden aangehouden indien een ontslag op grond van artikel 8:13 overwogen wordt.

briefnummer: CvA/2000004977