Print
Artikel 8:7

Ontslag kan aan de ambtenaar worden verleend op grond van:
  1. verlies van een vereiste bij de aanstelling door het bestuursorgaan gesteld, tenzij het vereiste alleen bij aanvaarding van de functie geldt;
  2. aangaan van een graad van zwagerschap die de aanstelling in de functie zou uitsluiten;
  3. staat van curatele krachtens onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak;
  4. toepassing van lijfsdwang wegens schulden krachtens onherroepelijk geworden rechterlijke uitspraak;
  5. onherroepelijk geworden veroordeling tot vrijheidsstraf wegens misdrijf;
  6. het verstrekken van onjuiste gegevens in verband met indiensttreding, tenzij hem daarvan redelijkerwijs geen verwijt kan worden gemaakt.

briefnummer: U201502055, U201700464