Print
Artikel 15:1:c

Het is de ambtenaar verboden:

  1. in verband met de vervulling van zijn functie vergoedingen, beloningen, giften of beloften van derden te vorderen, te verzoeken of aan te nemen, anders dan met toestemming van het college;
  2. steekpenningen aan te nemen.

briefnummer: MARZ/CvA/U200601993, U201502055