Print
Artikel 19:30

  1. Het college stelt regels over de beschikbaarheid van de vrijwilliger voor de brandweerdienst.
  2. De vrijwilliger neemt deel aan oefeningen, bijeenkomsten en cursussen die door of vanwege het college zijn georganiseerd.
  3. De vrijwilliger die niet beschikbaar is voor de brandweerdienst, of niet kan deelnemen aan een oefening, bijeenkomst of cursus doet daarvan tijdig melding, onder opgave van redenen en overeenkomstig de instructie van het college.
  4.  

    Briefnummer: U200901449 en U201001923