Print
Artikel 19:40

De vrijwilliger kan voor een bepaalde tijd geschorst worden:

  1.  
    1. wanneer hem de straf van disciplinair ontslag is opgelegd of hem het voornemen daartoe kenbaar is gemaakt;
    2. wanneer tegen hem, op grond van het daartoe bepaalde in het Wetboek van Strafvordering, een bevel tot inverzekeringstelling of voorlopige hechtenis ten uitvoer wordt gelegd;
    3. wanneer tegen hem een strafrechtelijke vervolging is ingesteld wegens misdrijf;
    4. in andere gevallen waarin het belang van de dienst dit noodzakelijk maakt.

briefnummer: CvA/2004001009 en U200901449