Print
Artikel 3:4 Salarisverhoging

 1. Aan een ambtenaar wordt een salarisverhoging naar de volgende periodiek toegekend als is voldaan aan de volgende voorwaarden:
  1. de ambtenaar functioneert voldoende;
  2. de ambtenaar heeft het maximum van de functieschaal nog niet bereikt;
  3. er zijn twaalf maanden verstreken sinds zijn aanstelling , zijn laatste
   periodieke salarisverhoging of zijn promotie.
 2. Het college kan aan toekenning van een periodieke salarisverhoging aanvullende voorwaarden stellen.
 3. Het college kan een ambtenaar een extra periodieke salarisverhoging toekennen.
 4. In afwijking van het eerste lid, aanhef en onderdeel c, kan het college voor de
  ambtenaar of voor groepen ambtenaren een vaste verhogingsdatum vaststellen.

briefnummer: CvA/2004001009; U201300476, U201500965