Print
Artikel 4:1


Het college stelt lokaal een werktijdenregeling vast met inachtneming van hetgeen in dit hoofdstuk bepaald is.

 

Briefnummer: U200600335, U201300476