Print
Artikel 15:2

  1. Het college stelt een regeling vast voor het omgaan met vermoedens van misstanden.
  2. Ambtenaren en door het college aangewezen interne vertrouwenspersonen die misstanden conform de vast te stellen regeling aan de orde stellen, mogen niet om die reden worden ontslagen of anderszins in hun positie binnen de gemeente benadeeld worden.

briefnummer: CvA/2002004761