Print
Artikel 6a:6

De jaarlijkse inleg van de ambtenaar in het kader van de gemeentelijke levensloopregeling bestaat uit een of meer van de volgende bronnen:

  1. het salaris;
  2. het IKB indien het college de levensloopregeling op grond van artikel 3:29 lid 2 heeft aangewezen als bestedingsdoel van het IKB;
  3. de geldelijke vergoeding voor de verkoop van vakantie-uren, bedoeld in artikel 3:36;
  4. het opgebouwde verloftegoed, bedoeld in artikel 4:9 lid 3.

briefnummer: U200601087, U201300476, U201601310