Print
Artikel 6a:8

  1. Het college beëindigt de deelname aan de levensloopregeling uiterlijk twee maanden na ontvangst van de kennisgeving hiertoe door de ambtenaar. Het college stelt vast hoe de kennisgeving moet plaatsvinden
  2. Deelname aan de gemeentelijke levensloopregeling eindigt daarnaast:
    1. bij overlijden van de ambtenaar;
    2. bij ontslag van de ambtenaar;
    3. op de dag voorafgaand aan die waarop de ambtenaar de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

briefnummer: U200600904 en U201001917 en U201200194