Print
Artikel 9a:9

  1. De ambtenaar blijft na 20 jaar in de bezwarende functie werkzaam wanneer:
    1. de tweede loopbaan niet begonnen kan worden, omdat het college zijn verplichtingen uit het loopbaanplan niet nakomt;
    2. de tweede loopbaan niet begonnen wordt, omdat het college en de ambtenaar daar gezamenlijk toe besluiten.
  2. Voorwaarde is dat de ambtenaar medisch geschikt is om in de bezwarende functie door te werken.
  3. Het loopbaanplan wordt voortgezet tot de tweede loopbaan begonnen wordt.
  4. Indien de ambtenaar, bedoeld in het eerste lid na 20 jaar niet medisch geschikt is om in de bezwarende functie door te werken, geldt de procedure, bedoeld in artikel 9a:10.

briefnummer: MARZ/CvA/U200601371