Print
Artikel 10d:8

  1. De re-integratiefase wordt verlengd wanneer het college zich tijdens de re-integratiefase niet houdt aan de afspraken uit het re-integratieplan.
  2. De verlenging duurt minimaal een maand en maximaal de helft van de oorspronkelijke reintegratiefase.
  3. Tijdens de verlengde re-integratiefase herstelt het college de nalatigheid naar de mate waarin dat mogelijk is.
  4. Tijdens de verlengde re-integratiefase blijven de gemaakte afspraken uit het reintegratieplan van kracht.

 

Ledenbrief: U200800330 en U201300008