Print
Artikel 19b:5

 1. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder:
  1.  
   1. lesgebonden uren: alle uren waarin direct en educatief contact is met leerlingen;
   2. niet-lesgebonden uren: alle uren die niet te kwalificeren zijn als lesgebonden uren;
   3. sjabloon: opsomming van werkzaamheden binnen lesgebonden en niet-lesgebonden uren.
 2. Niet-lesgebonden uren als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b zijn in te delen in de volgende vier categorieën:
  1.  
   1. het voorbereiden van lesgebonden uren;
   2. het in opdracht van de werkgever reizen tussen locaties van dezelfde instelling;
   3. activiteiten voor opleiding en ontwikkeling, of andere activiteiten die ertoe bijdragen de eigen vakbekwaamheid op peil te houden;
   4. algemene werkzaamheden in het belang van de instelling.
 3. Het college stelt aan de hand van het sjabloon van bijlage IVa een regeling vast waarin per discipline de verhouding lesgebonden versus niet-lesgebonden uren staat. In de regeling kan per discipline een afwijking op deze verhouding en de voorwaarden daarvoor worden opgenomen. Voor de vaststelling van deze regeling is overeenstemming vereist tussen de werkgever en de OR.
 4. Het college stelt aan de hand van de regeling, bedoeld in het derde lid, voor iedere ambtenaar vast wat voor zijn functie de verhouding lesgebonden versus niet-lesgebonden uren is.
 5. Zolang voor de functie van de ambtenaar de verhouding, bedoeld in het vierde lid, nog niet is vastgesteld, heeft de ambtenaar maximaal 65% van zijn formele arbeidsduur aan lesgebonden uren en minimaal 35% van zijn formele arbeidsduur aan niet-lesgebonden uren.

Briefnummer: U200801115