Print
Artikel 19b:6

  1. In plaats van bijlage II en IIa, past het college de salaristabel, genoemd in bijlage IV, toe bij het vaststellen van het salaris van de ambtenaar.
  2. Het functiewaarderingssysteem, bedoeld in artikel 3:1, eerste lid, is niet van toepassing. De functie van
    1. balletbegeleider is gewaardeerd op schaal 5;
    2. docent is gewaardeerd op schaal 8;
    3. consulent is gewaardeerd op schaal 9.
  3. Het college bepaalt met inachtneming van het tweede lid de invoering en de waardering van junior- of seniorfuncties. Het college stelt hiervoor de functiebeschrijving vast.

Briefnummer: U200801115, U201502055