Print
Artikel 19b:8

  1. In de salaristabel, genoemd in bijlage IV, zijn uitloopbedragen opgenomen.
  2. Een ambtenaar krijgt na twee achtereenvolgende jaren ingeschaald te zijn in het maximum van de bij de functie behorende salarisschaal een periodieke verhoging naar het eerste uitloopbedrag. Vervolgens vindt periodieke verhoging iedere keer na twee jaar plaats.

Briefnummer: U200801115