Print
Artikel 19b:10

 1. In afwijking van artikel 6:2 is de duur van de vakantie voor de ambtenaar met een volledige betrekking 180 uur, indien
  1.  
   1. met toepassing van artikel 19b:11 een deel van het jaar is aangemerkt als verplicht vrije periode of
   2. de ambtenaar geen verlof kan opnemen door het toegewezen hebben gekregen van lessen/cursussen.
    Bij een deeltijdbetrekking geldt de duur van de vakantie naar rato. 
 2. De vakantie-uren worden gelijkelijk over de verplicht vrije periodes en eventueel de vrij opneembare vakantie verdeeld, met een maximum van 36 uur per week.

Briefnummer: U200801115