Print
Artikel 19b:11

  1. Het college stelt per cursusjaar 12 weken vast, waarin de ambtenaar verplicht vrij is.
  2. De ambtenaar houdt zich op verzoek van het college gedurende maximaal een week tijdens de verplicht vrije periode beschikbaar voor werkzaamheden.
  3. Afwijkingen van het eerste lid zijn mogelijk indien de ondernemingsraad dan wel de ambtenaar daarmee instemt.

Briefnummer: U200801115