Print
Artikel 4:4 Vaststelling werktijden

 

  1. Het college stelt de werktijden van de ambtenaar vast.
  2. De arbeidsduur bedraagt ten hoogste 11 uur per dag en 50 uur per week.
  3. Wanneer voor de ambtenaar wisselende werktijden gelden dan legt het college deze vast in een rooster.
  4. Bij de vaststelling van de werktijden worden de volgende regels in acht genomen:
    • De werktijden worden ten minste één maand voor aanvang bekend gemaakt aan de ambtenaar.
    • De werktijd van de ambtenaar wordt niet uitsluitend vastgesteld op een wijze waardoor een aanspraak op een toelage onregelmatige dienst wordt ontweken.

 

Briefnummer: U201300476, U201700464