Artikel 10d:27 Duur aanvullende uitkering bij ontslag

  1. De eerste fase van de aanvullende uitkering is één jaar, te rekenen vanaf de dag na de dag van ontslag.
  2. De tweede fase van de aanvullende uitkering begint direct na afloop van de eerste fase en
    duurt tot het einde van de werkloosheidsuitkering.

Briefnummer: U201300008

Het kan voorkomen dat een medewerker, bijvoorbeeld vanwege vakantie rond de datum van
ontslag, nog geen WW-uitkering ontvangt (hij is dan namelijk niet beschikbaar voor de
arbeidsmarkt). Ook dan eindigt het recht op de aanvullende uitkering 12 maanden na de dag
van ontslag en niet 12 maanden na dag van ingang van de WW-uitkering

Briefnummer: U201300008