Artikel 10d:32 Duur na-wettelijke uitkering

De na-wettelijke uitkering is één maand per dienstjaar in de gemeentelijke sector maal een
correctiefactor. De correctiefactor is
a.  1,4 voor dienstjaren tot de leeftijd van 40 jaar
b.  2 voor dienstjaren vanaf de leeftijd van 40 tot de leeftijd van 50 jaar
c.  3 voor dienstjaren vanaf de leeftijd van 50 jaar.

Briefnummer: U201300008

Als iemand 45 is op de dag van ontslag en hij heeft vanaf zijn 25e in de gemeentelijke sector
gewerkt, ontvangt hij een na-wettelijke uitkering voor de duur van (15 x 1,4) + (5 x 2) = 31
maanden.

Briefnummer: U201300008