Artikel 19:39

  1. De volgende disciplinaire straffen kunnen worden opgelegd:
    1. schriftelijke berisping;
    2. inhouding van een deel van de jaarvergoeding bedoeld in artikel 19:14;
    3. schorsing voor een bepaalde tijd, al dan niet met inhouding van de vergoeding;
    4. ongevraagd ontslag.

briefnummer: CvA/2004001009, U200901449, U201502055

Tijdens de periode van schorsing als disciplinaire straf wordt als regel de vergoeding ingehouden. Het gaat hier om zowel de vaste als de variabele vergoeding.

briefnummer: u200901449