Artikel 19b:1

Dit hoofdstuk is van toepassing op ambtenaren werkzaam in de kunsteducatie in de functie van:
a.   docent, bedoeld in bijlage IVa1;
b.   consulent, bedoeld in bijlage IVa1;
c.    balletbegeleider, bedoeld in bijlage IVa1.

Briefnummer: U200801115

Alle genoemde functies, zonder onderscheid in junior of senior, behoren tot de doelgroep van dit hoofdstuk.

 

Briefnummer: U200801115