Artikel 3:1 Functies en functiewaardering

  1. Het college stelt de functies vast die door ambtenaren binnen de gemeentelijke organisatie kunnen worden bekleed.
  2. Elke functie wordt beschreven op basis van een functiewaarderingssysteem.
  3. Voor elke functie stelt het college een functieschaal vast op basis van een functiewaarderingssysteem.

 

briefnummer: CvA/U200515560, U201500965