Artikel 6:4:1

  1. Het college verleent aan de ambtenaar buitengewoon verlof met behoud van salaris en de toegekende salaristoelage(n) op de dag dat het huwelijk of geregistreerd partnerschap van de ambtenaar wordt voltrokken.
  2. De ambtenaar meldt tenminste twee weken tevoren aan het college wanneer het huwelijk of het registeren van het partnerschap zal plaatsvinden.


briefnummer: U200600336, U201502055

Onder huwelijksdag wordt verstaan de dag dat het burgerlijk huwelijk wordt voltrokken.