Artikel 99:BIJLAGE IIa

Salaristabel gemeenteambtenaren per 1 oktober 2019, nieuwe structuur *

periodiek

Schaal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

1585

1622

1663

1711

1760

1877

2106

2411

2675

2885

1

1622

1677

1732

1787

1844

1963

2195

2508

2789

3020

2

1662

1731

1801

1864

1928

2048

2284

2606

2903

3154

3

1701

1786

1869

1939

2012

2134

2372

2703

3017

3288

4

1741

1840

1938

2016

2096

2219

2461

2801

3131

3422

5

1781

1895

2006

2092

2180

2305

2550

2899

3245

3557

6

1820

1948

2075

2169

2264

2390

2639

2997

3359

3691

7

1860

2003

2144

2245

2348

2476

2728

3095

3473

3825

8

1900

2057

2212

2321

2432

2561

2817

3192

3587

3960

9

1939

2112

2281

2397

2516

2647

2905

3290

3701

4094

10

1979

2166

2350

2474

2599

2733

2994

3388

3815

4228

11

2018

2221

2418

2550

2684

2818

3083

3485

3929

4362

 

periodiek

Schaal

10A

11

11A

12

13

14

15

16

17

18

0

3180

3456

3805

4153

4636

4925

5296

5671

6275

6956

1

3318

3599

3948

4296

4777

5095

5492

5899

6521

7221

2

3456

3742

4091

4437

4917

5264

5688

6127

6767

7484

3

3594

3885

4233

4577

5057

5433

5883

6355

7013

7749

4

3731

4028

4375

4718

5197

5602

6079

6583

7259

8013

5

3869

4171

4516

4858

5337

5772

6275

6811

7505

8278

6

4006

4315

4656

4998

5477

5941

6471

7039

7750

8541

7

4144

4456

4796

5138

5618

6111

6666

7266

7996

8806

8

4282

4596

4936

5278

5758

6280

6862

7494

8242

9070

9

4418

4736

5076

5418

5898

6449

7057

7723

8488

9334

10

4553

4877

5216

5559

6038

6618

7253

7950

8734

9598

11

4689

5017

5357

5699

6178

6788

7449

8178

8980

9863


* Als het schaalbedrag onder het voor de medewerker geldende minimumloon ligt, heeft de medewerker per 1 augustus 2017 recht op het voor hem geldende minimumloon overeenkomstig de bepalingen in de WML voor medewerkers van 22 jaar en ouder. Vanaf 1 juli 2019 heeft de medewerker tenminste recht op het voor hem geldende minimumloon overeenkomstig de bepalingen in de WML voor medewerkers van 21 jaar en ouder. Voor de ambtenaar die valt onder de definitie van artikel 1:2c, eerste lid geldt een aparte schaal: schaal A. Het bedrag van de periodiek 0 is gelijk aan het wettelijk minimumloon. Het bedrag van de periodiek 11 is gelijk aan 120% van het wettelijk minimumloon. De salarisbedragen voor schaal A worden geïndexeerd op de ontwikkeling van het wettelijk minimumloon en elk jaar op 1 januari vastgesteld door het LOGA en gepubliceerd op www.car-uwo.nl.

 

Briefnummer: U200800195, U201001449, U201200956, U20141852, U201501380, U201600159, U201700653, U201900565