Artikel 99:BIJLAGE IIa

Salaristabel gemeenteambtenaren per 1 juli 2020, nieuwe structuur

 

periodiek

Schaal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

1617

1655

1697

1745

1796

1915

2149

2459

2729

2943

1

1655

1710

1767

1823

1881

2002

2239

2559

2845

3081

2

1695

1766

1837

1901

1967

2089

2330

2658

2961

3217

3

1736

1822

1907

1978

2053

2177

2420

2758

3078

3354

4

1776

1877

1977

2056

2138

2264

2511

2857

3194

3491

5

1817

1933

2047

2134

2224

2351

2601

2957

3310

3628

6

1857

1988

2117

2212

2310

2438

2692

3057

3427

3765

7

1897

2043

2187

2290

2395

2525

2782

3157

3543

3902

8

1938

2099

2257

2368

2481

2613

2873

3257

3659

4039

9

1978

2154

2327

2445

2567

2700

2964

3356

3776

4176

10

2019

2210

2397

2523

2652

2787

3055

3456

3892

4313

11

2059

2266

2467

2601

2738

2875

3145

3556

4008

4450

 

periodiek

Schaal

10A

11

11A

12

13

14

15

16

17

18

0

3244

3526

3881

4236

4730

5024

5403

5785

6402

7096

1

3385

3672

4027

4382

4873

5197

5602

6018

6652

7366

2

3525

3818

4173

4526

5016

5370

5802

6250

6903

7635

3

3666

3963

4318

4669

5158

5542

6001

6483

7154

7905

4

3806

4109

4463

4813

5301

5715

6201

6715

7405

8174

5

3947

4255

4606

4956

5444

5888

6401

6948

7655

8444

6

4087

4402

4749

5098

5588

6061

6601

7180

7906

8713

7

4228

4545

4893

5241

5731

6234

6800

7412

8157

8983

8

4368

4689

5036

5384

5874

6406

7000

7645

8408

9252

9

4507

4832

5178

5527

6016

6579

7199

7878

8659

9522

10

4645

4975

5321

5670

6159

6751

7399

8110

8909

9791

11

4783

5118

5464

5814

6302

6924

7599

8343

9160

10061* Als het schaalbedrag onder het voor de medewerker geldende minimumloon ligt, heeft de medewerker per 1 augustus 2017 recht op het voor hem geldende minimumloon overeenkomstig de bepalingen in de WML voor medewerkers van 22 jaar en ouder. Vanaf 1 juli 2019 heeft de medewerker tenminste recht op het voor hem geldende minimumloon overeenkomstig de bepalingen in de WML voor medewerkers van 21 jaar en ouder. Voor de ambtenaar die valt onder de definitie van artikel 1:2c, eerste lid geldt een aparte schaal: schaal A. Het bedrag van de periodiek 0 is gelijk aan het wettelijk minimumloon. Het bedrag van de periodiek 11 is gelijk aan 120% van het wettelijk minimumloon. De salarisbedragen voor schaal A worden geïndexeerd op de ontwikkeling van het wettelijk minimumloon en elk jaar op 1 januari vastgesteld door het LOGA en gepubliceerd op www.car-uwo.nl.

 

Briefnummer: U200800195, U201001449, U201200956, U20141852, U201501380, U201600159, U201700653, U201900565