Artikel 99:BIJLAGE IIa

Salaristabel gemeenteambtenaren per 1 oktober 2020, nieuwe structuur


periodiek

Schaal

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0

1633

1671

1714

1762

1814

1934

2170

2484

2756

2973

1

1671

1727

1784

1841

1900

2022

2261

2584

2874

3111

2

1712

1784

1855

1920

1986

2110

2353

2685

2991

3249

3

1753

1840

1926

1998

2073

2198

2444

2785

3108

3388

4

1794

1896

1997

2077

2160

2287

2536

2886

3226

3526

5

1835

1952

2067

2155

2246

2375

2627

2987

3343

3665

6

1875

2007

2138

2234

2333

2462

2719

3088

3461

3803

7

1916

2064

2209

2313

2419

2551

2810

3189

3579

3941

8

1957

2120

2279

2392

2505

2639

2902

3289

3696

4080

9

1998

2176

2350

2470

2592

2727

2993

3390

3813

4218

10

2039

2232

2421

2548

2678

2815

3085

3490

3931

4356

11

2080

2288

2492

2627

2765

2904

3176

3591

4048

4494


 

periodiek

Schaal

10A

11

11A

12

13

14

15

16

17

18

0

3277

3561

3920

4279

4777

5075

5457

5843

6466

7167

1

3419

3708

4067

4426

4921

5249

5658

6078

6719

7439

2

3560

3856

4214

4572

5066

5424

5860

6312

6972

7711

3

3703

4003

4361

4716

5210

5598

6061

6548

7225

7984

4

3844

4150

4508

4861

5354

5772

6263

6782

7479

8256

5

3986

4298

4652

5005

5499

5947

6465

7017

7732

8528

6

4128

4446

4797

5149

5643

6121

6667

7252

7985

8800

7

4270

4591

4941

5294

5788

6296

6868

7487

8239

9073

8

4411

4735

5086

5438

5932

6471

7070

7721

8492

9345

9

4552

4880

5230

5583

6076

6644

7271

7957

8745

9617

10

4691

5024

5374

5727

6221

6819

7473

8191

8998

9889

11

4831

5169

5519

5872

6365

6994

7675

8426

9252

10162

 

* Als het schaalbedrag onder het voor de medewerker geldende minimumloon ligt, heeft de medewerker per 1 augustus 2017 recht op het voor hem geldende minimumloon overeenkomstig de bepalingen in de WML voor medewerkers van 22 jaar en ouder. Vanaf 1 juli 2019 heeft de medewerker tenminste recht op het voor hem geldende minimumloon overeenkomstig de bepalingen in de WML voor medewerkers van 21 jaar en ouder. Voor de ambtenaar die valt onder de definitie van artikel 1:2c, eerste lid geldt een aparte schaal: schaal A. Het bedrag van de periodiek 0 is gelijk aan het wettelijk minimumloon. Het bedrag van de periodiek 11 is gelijk aan 120% van het wettelijk minimumloon. De salarisbedragen voor schaal A worden geïndexeerd op de ontwikkeling van het wettelijk minimumloon en elk jaar op 1 januari vastgesteld door het LOGA en gepubliceerd op www.car-uwo.nl.

 

Briefnummer: U200800195, U201001449, U201200956, U20141852, U201501380, U201600159, U201700653, U201900565