Artikel 99:BIJLAGE IIb

Vergoedingentabel betreffende de vrijwilligers bij de gemeentelijke brandweer per 1 oktober 2020

 

jaarvergoeding

uurbedrag oefeningen en cursussen e.d.

uurbedrag voor brandbestrijding en hulpverlening

uurbedrag voor langdurig aanwezigheid

1. Aspirant manschap

372

11,50

21,51

14,33

2. Manschap met maximaal 1 specialisatie
(Chauffeur, Voertuigbediener, Gaspakdrager, Brandweerduiker of Verkenner gevaarlijke stoffen)

372

13,21

24,85

16,55

3. Duikploegleider, of Manschap met 2 of meer specialisaties uit categorie 2, of langer dan 5 jaar Manschap in categorie 2

372

14,65

27,49

18,33

4. Bevelvoerder

558

18,37

34,53

23,01

5. Officier van dienst

4400

0,00

44,00

0,00

6. Hoofdofficier van dienst, adviseur gevaarlijke stoffen

6319

0,00

63,19

0,00

7. Commandant van dienst

9399

0,00

70,51

0,00

Briefnummer: U201001923, U201200956, U201401852, U201600159, U201700653, U201900348, U201900565

Hier stond in de versie die bij de LOGA-brief die op 2 oktober is verstuurd per abuis een verwijzing naar bijlage VI.