14 MEDEZEGGENSCHAP
Artikel 14:1

Aan het begin van iedere zittingsperiode van de OR sluiten de ondernemer en de (centrale) ondernemingsraad een convenant over de benodigde inzet voor het OR-werk, de compensatie daarvoor en het (maximum) aantal zittingstermijnen.

 

Briefnummer: U200800255

Medezeggenschap in ondernemingen met 35-50 werknemers
Artikel 14:1:1

Gelet op het bepaalde in artikel 5a, eerste lid van de Wet op de ondernemingsraden (WOR) zijn gemeenten voor hun onderneming of onderdelen daarvan als bedoeld in artikel 4 van de WOR, verplicht een ondernemingsraad in te stellen indien en voor zolang in hun onderneming ten minste 35 personen werkzaam zijn als bedoeld in artikel 1, tweede en derde lid , van de WOR.

briefnummer: ARZ/1999003905

Instelling
Artikel 14:1:2

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Artikel 14:1:3

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Artikel 14:1:4

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Samenstelling
Artikel 14:1:5

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Artikel 14:1:6

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Artikel 14:1:7

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Artikel 14:1:8

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Artikel 14:1:9

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Artikel 14:1:10

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Artikel 14:1:11

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Artikel 14:1:12

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Taak en bevoegdheden
Artikel 14:1:13

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Artikel 14:1:14

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Artikel 14:1:15

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Artikel 14:1:16

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Artikel 14:1:17

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Artikel 14:1:18

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Artikel 14:1:19

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Commissievergaderingen
Artikel 14:1:20

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Artikel 14:1:21

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Artikel 14:1:22

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Artikel 14:1:23

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Artikel 14:1:24

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Artikel 14:1:25

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Artikel 14:1:26

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Artikel 14:1:27

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Artikel 14:1:28

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Artikel 14:1:29

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Artikel 14:1:30

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Overlegvergaderingen
Artikel 14:1:31

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Artikel 14:1:32

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Artikel 14:1:33

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Artikel 14:1:34

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Faciliteiten voor de commissie en haar leden
Artikel 14:1:35

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Artikel 14:1:36

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Artikel 14:1:37

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Artikel 14:1:38

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Voorzieningen
Artikel 14:1:39

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Artikel 14:1:40

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Artikel 14:1:41

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Artikel 14:1:42

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Slotbepaling
Artikel 14:1:43

(vervallen)

briefnummer: ARZ/705549

Uitbreiding bevoegdheden "kleine" OR
Artikel 14:2:1

(vervallen) 

briefnummer: ARZ/801202

Artikel 14:2:2

(vervallen)

briefnummer: ARZ/801202