Skip Navigation Links.
<u>Hoofdstuk 1</u>: ALGEMENE BEPALINGEN uitklappenHoofdstuk 1: ALGEMENE BEPALINGEN
<u>Hoofdstuk 2</u>: AANSTELLING EN ARBEIDSOVEREENKOMST uitklappenHoofdstuk 2: AANSTELLING EN ARBEIDSOVEREENKOMST
<u>Hoofdstuk 3</u>: SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERIN... uitklappenHoofdstuk 3: SALARIS, VERGOEDINGEN, TOELAGEN EN UITKERIN...
<u>Hoofdstuk 4</u>: ARBEIDSDUUR EN WERKTIJDEN uitklappenHoofdstuk 4: ARBEIDSDUUR EN WERKTIJDEN
Hoofdstuk 4a: VERVALLEN (per 1-1-2017)
Hoofdstuk 5: VERVALLEN (per 1-4-2012)
Hoofdstuk 5a: VERVALLEN (per 1-4-2016)
<u>Hoofdstuk 6</u>: VAKANTIE EN VERLOF uitklappenHoofdstuk 6: VAKANTIE EN VERLOF
<u>Hoofdstuk 6a</u>: DE GEMEENTELIJKE LEVENSLOOPREGELING uitklappenHoofdstuk 6a: DE GEMEENTELIJKE LEVENSLOOPREGELING
<u>Hoofdstuk 7</u>: AANSPRAKEN BIJ ONGESCHIKTHEID WEGENS ZIEKTE... uitklappenHoofdstuk 7: AANSPRAKEN BIJ ONGESCHIKTHEID WEGENS ZIEKTE...
<u>Hoofdstuk 8</u>: ONTSLAG uitklappenHoofdstuk 8: ONTSLAG
Hoofdstuk 9: VERVALLEN (per 1-4-2016)
<u>Hoofdstuk 9a</u>: AMBTENAREN DIE VANAF 1 JANUARI 2006 IN DIEN... uitklappenHoofdstuk 9a: AMBTENAREN DIE VANAF 1 JANUARI 2006 IN DIEN...
<u>Hoofdstuk 9b</u>: OVERGANGSRECHT AMBTENAREN IN EEN FUNCTIE DI... uitklappenHoofdstuk 9b: OVERGANGSRECHT AMBTENAREN IN EEN FUNCTIE DI...
Hoofdstuk 9c: VERVALLEN (per 1-4-2012)
Hoofdstuk 9d: VERVALLEN (per 1-7-2019)
<u>Hoofdstuk 9e</u>: DE GEMEENTELIJKE LEVENSLOOPREGELING FLO-OVE... uitklappenHoofdstuk 9e: DE GEMEENTELIJKE LEVENSLOOPREGELING FLO-OVE...
<u>Hoofdstuk 9f</u>: NIEUW OVERGANGSRECHT FUNCTIONEEL LEEFTIJDSO... uitklappenHoofdstuk 9f: NIEUW OVERGANGSRECHT FUNCTIONEEL LEEFTIJDSO...
<u>Hoofdstuk 10</u>: WACHTGELD uitklappenHoofdstuk 10: WACHTGELD
<u>Hoofdstuk 10a</u>: BOVENWETTELIJKE WERKLOOSHEIDSUITKERING. Hoo... uitklappenHoofdstuk 10a: BOVENWETTELIJKE WERKLOOSHEIDSUITKERING. Hoo...
<u>Hoofdstuk 10c</u>: REPARATIE-UITKERING BIJ WERKLOOSHEID uitklappenHoofdstuk 10c: REPARATIE-UITKERING BIJ WERKLOOSHEID
<u>Hoofdstuk 10d</u>: VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN ... uitklappenHoofdstuk 10d: VAN WERK NAAR WERK-AANPAK EN VOORZIENINGEN ...
<u>Hoofdstuk 11</u>: UITKERINGSREGELING ONTSLAG uitklappenHoofdstuk 11: UITKERINGSREGELING ONTSLAG
<u>Hoofdstuk 11a</u>: SUPPLETIE uitklappenHoofdstuk 11a: SUPPLETIE
<u>Hoofdstuk 12</u>: OVERLEG MET ORGANISATIES VAN OVERHEIDSPERSO... uitklappenHoofdstuk 12: OVERLEG MET ORGANISATIES VAN OVERHEIDSPERSO...
<u>Hoofdstuk 13</u>: OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN CAR uitklappenHoofdstuk 13: OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN CAR
<u>Hoofdstuk 14</u>: MEDEZEGGENSCHAP uitklappenHoofdstuk 14: MEDEZEGGENSCHAP
<u>Hoofdstuk 15</u>: OVERIGE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN uitklappenHoofdstuk 15: OVERIGE RECHTEN EN VERPLICHTINGEN
<u>Hoofdstuk 16</u>: DISCIPLINAIRE STRAFFEN uitklappenHoofdstuk 16: DISCIPLINAIRE STRAFFEN
<u>Hoofdstuk 17</u>: OPLEIDING EN ONTWIKKELING uitklappenHoofdstuk 17: OPLEIDING EN ONTWIKKELING
<u>Hoofdstuk 18</u>: VERPLAATSINGSKOSTEN uitklappenHoofdstuk 18: VERPLAATSINGSKOSTEN
<u>Hoofdstuk 19</u>: RECHTSPOSITIEREGELING VRIJWILLIGERS BIJ DE ... uitklappenHoofdstuk 19: RECHTSPOSITIEREGELING VRIJWILLIGERS BIJ DE ...
<u>Hoofdstuk 19a</u>: KEURINGEN BRANDWEERPERSONEEL uitklappenHoofdstuk 19a: KEURINGEN BRANDWEERPERSONEEL
<u>Hoofdstuk 19b</u>: AANVULLENDE RECHTSPOSITIEREGELING VOOR DE A... uitklappenHoofdstuk 19b: AANVULLENDE RECHTSPOSITIEREGELING VOOR DE A...
<u>Hoofdstuk 20</u>: AANVULLENDE REGELINGEN VOOR BRANDWEERPERSON... uitklappenHoofdstuk 20: AANVULLENDE REGELINGEN VOOR BRANDWEERPERSON...
<u>Hoofdstuk 21</u>: DE RECHTSPOSITIONELE ERKENNING VAN ALTERNAT... uitklappenHoofdstuk 21: DE RECHTSPOSITIONELE ERKENNING VAN ALTERNAT...
<u>Hoofdstuk 22</u>: OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN uitklappenHoofdstuk 22: OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
<u>Hoofdstuk 99</u>: BIJLAGEN uitklappenHoofdstuk 99: BIJLAGEN