Als de termijn van 2 jaar voorbij is wordt het Van werk naar werk-traject beëindigd. Er volgt dan, zonder verdere opzegtermijnen of wachttijd, een ontslagbesluit op grond van artikel 8:3 CAR.Dat is alleen anders als het college het advies van de loopbaanadviseur tot verlenging volgt.

Briefnummer: U201300008